Lastniki in glavni delničarji Alterne Intertrade d.d.

NAŠA EKIPA (Vodstvo)

Miran Boštic, predsednik uprave

miran.bostic@alterna.si

Zala Boštic, podpredsednica uprave

zala.bostic@alterna.si

Marko Kuralt, izvršni direktor

marko.kuralt@alterna.si


Marjeta Koprivec, vodja računovodstva
marjeta.koprivec@alterna.si